Prace ziemne sprzętem budowlanym

Wykonujemy następujące prace ziemne sprzętem budowlanym:

 • przygotowanie terenu pod budowę
 • wykopy fundamentowe
 • budowa dróg o nawierzchni szutrowej
 • budowa zbiorników wodnych oraz stawów rybnych
 • budowa mostów oraz przepustów
 • drenaże budynków
 • montaż kostki brukowej
 • prace wyburzeniowe i rozbiórkowe
 • transport

 

Przy pracach ziemnych wykorzystujemy następujący sprzęt:

 • koparka kołowa
 • koparko - ładowarka
 • walec metal - guma 3 tony
 • wozidło techniczne 6-8 ton
 • samochód ciężarowy